Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz obiektów turystycznych

Nadleśnictwo Borne Sulinowo w załączeniu udostępnia Państwu Zarządzenie nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i obowiązków w zakresie przeglądów i oceny stanu technicznego obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo oraz ich wykorzystania na cele turystyki, rekreacji oraz edukacji przyrodniczo-leśnej.

W wyżej wymienionym Zarządzeniu znajdą Państwo:

1.  Wykaz obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

2. Regulamin korzystania ze szlaków i obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

3. Porozumienie w zakresie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności przy korzystaniu z obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

4. Regulamin miejsca biwakowania.