Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Łowiectwo

Łowiectwo

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Borne Sulinowo

          OHZ  Borne Sulinowo składa się z trzech zróżnicowanych obwodów leśnych
( 167, 168, 170) o łącznej powierzchni 21694,17 hektarów. Na jego obszarze w stanie wolnym żyje wiele gatunków zwierząt, którymi gospodaruje się w racjonalny sposób poprzez dokarmianie, tworzenie dogodnych warunków bytowania, czy regulację liczebności. Poletka łowieckie zajmują powierzchnie 72.9 ha, co roku wysiewane są różne gatunki zbóż i roślin pastewnych, sadzone są także drzewa i krzewy biocenotyczne, które tworzą bazę pokarmową dla zwierzyny. Łąki śródleśne o łącznej powierzchni 94,1 ha. Tworzone są także pasy zaporowe, które służą do wykładania pokarmu i zatrzymania zwierzyny w łowisku łączna powierzchnia wynosi 10,1 ha.

Stan zwierzyny na dzień 10.03.2016 r.

Obwód 167

  • Jelenie 250 sztuk ( 73 byki, 120 łań, 57 cieląt)
  • Sarny 205 sztuk ( 65 kozłów, 117 kóz, 23 koźlęta)
  • Dziki 250 sztuk

Obwód 168

  • Jelenie 130 sztuk ( 41 byków, 63 łanie, 26 cieląt)
  • Sarny 138 sztuk ( 34 kozły, 72 kozy, 32 koźlęta)
  • Dziki 60 sztuk

Obwód 170

  • Jelenie 104 sztuki ( 32 byki, 51 łań, 21 cieląt)
  • Sarny 130 sztuk ( 31 kozłów, 72 kozy, 27 koźląt)
  • Dziki 60 sztuk

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości polowania w OHZ Borne Sulinowo. W celu zapoznania się z ofertą sprzedaży polowań prosimy o kontakt e-mail.

 

Koła łowieckie

Na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo występują 4 obwody łowieckie które są dzierżawione przez Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego

Koło Łowieckie nr 89 „BORUTA" – obwód nr 169 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4665,35 ha

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 44 TROP w Pile – obwód nr 171 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 5513,40 ha

Koło Łowieckie Dzik – Otrzep – obwód nr 172 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 9301,09 ha

Koło Łowieckie nr 7 Myśliwiec – obwód nr 174 (organ wydzierżawiający: Starosta Drawski)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4117,11 ha