Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Borne Sulinowo zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni 20,4 tys. hektarów.

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 11 leśnictw - 4 w obrębie Borne Sulinowo, a 7 w obrębie Broczyno - oraz gospodarstwo szkółkarskie.

Nazwa leśnictwa (Powierzchnia w ha)
obręb Borne Sulinowo - 7878,63 ha
1. Borne (1748,83 ha)
2. Liszkowo (1595,06 ha)
3. Brzeźno (2684,97 ha)
4. Dudylany (1849,77 ha)
obręb Broczyno - 12538,53 ha
5. Starowice (1697,50 ha)
6. Ostroróg (1715,71 ha)
7. Piława (1888,45 ha)
8. Machliny (1753,39 ha)
9. Nowa Wieś(2223,35 ha)
10. Dobrzyca  (1632,29 ha)
11. Wielboki (1627,84 ha)
gospodarstwo szkółkarskie Brzeźno (12,09 ha)