Informacje o programie "Zanocuj w lesie"

Uwaga niebezpieczeństwo !! Nadleśnictwo Borne Sulinowo informuje, iż w związku z wystąpieniem silnego wiatru teren znany Państwu jako obszar „Zalewy Nadarzyckie” w ramach Programu „Zanocuj w lesie” jest tymczasowo wyłączony z użytkowania turystycznego.

 

Nadleśnictwo Borne Sulinowo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl android lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [załącznik nr 2]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

a) Punkt 14 i 15 Regulaminu (załącznik nr 2)

„(…)14. Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone.  Wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są: 

- Leśnictwo Borne oddział 94 f (tzw. wiaty na starym Bornem),

- Leśnictwo Liszkowo oddział 16a (tzw. wiaty nad jeziorem),

- Leśnictwo Liszkowo oddział 7 b (wiaty na Głowie Orła),

- Leśnictwo Starowice oddział 42 f (wiaty przy moście na rzece Piława)

W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie.

15. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą.”

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu .
  1. w 2021 roku będą prowadzone prace gospodarcze w następujących oddziałach:
 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.- na obecną chwilę wszystkie szlaki są czynne.
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych i obszar ich zasięgu - na obecną chwilę nie są planowane polowania zbiorowe.
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [załącznik nr 3] oraz przesłanie go na adres borne@szczecinek.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:                                      katarzyna.bochynska@szczecinek.lasy.gov.pl  

Zachęcamy do udziału w ankiecie związanej z programem "Zanocuj w lesie"! Ankieta jest dostępna pod adresem: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl