Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Borne Sulinowo określane są nadrzędnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wewnętrzną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo numer 17 z dnia 01.07.2020 roku.