Asset Publisher Asset Publisher

informacja-miejsca-rozpalania-ognisk

Informacja dotycząca miejsc, w których można rozpalić ognisko na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

 

Nadleśnictwo Borne Sulinowo wyznaczyło miejsca, w których można rozpalać ognisko:

- Leśnictwo Borne oddział 94 f (tzw. wiaty na starym Bornem),

- Leśnictwo Liszkowo oddział 16a (tzw. wiaty nad jeziorem),

- Leśnictwo Liszkowo oddział 7 b (wiaty na Głowie Orła),

- Leśnictwo Starowice oddział 42 f (wiaty przy moście na rzece Piława).

 

Poza miejscami wymienionymi palenie ognisk na terenie Nadleśnictwa wymaga każdorazowego uzyskania zgody Nadleśnictwa.