Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna

Edukacja leśna społeczeństwa to jedno ze statutowych działań Lasów Państwowych. Prowadzona jest w oparciu o Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Dbanie o prawidłowy wizerunek lasów i leśników to zadanie, na które nie powinno zabraknąć czasu i chęci.

W 2011 roku pracownicy biurowi i terenowi nadleśnictwa wzięli udział w:
•    Lekcjach terenowych;
•    Spotkaniach z leśnikiem w szkołach;
•    Spotkaniach edukacyjnych z leśnikiem poza szkołą;
•    Konkursach leśnych (wiedzy, plastycznych, literackich itp.);
•    Akcjach i imprezach okolicznościowych.
Wzięło w nich udział 845 osób (701 ze szkół podstawowych, 29 z gimnazjów, 25 ze szkół ponadgimnazjalnych i 90 osób dorosłych).
 
W związku z ustanowieniem roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym było spotkanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej pt. „Międzynarodowy Rok Lasów – Las całkiem blisko nas", na którym przedstawiono ideę MRL, przekazano wiedzę na temat pracy leśników i walorów przyrodniczych borneńskich lasów.

Zwieńczeniem roku w edukacji leśnej był konkurs fotograficzny „Las wokół nas", skierowany do wszystkich miłośników lasów wokół Bornego Sulinowa.

Nadleśnictwo Borne Sulinowo współpracuje w zakresie edukacji leśnej między innymi ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi, z przedszkolami i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie.