Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna i choinek

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Borne Sulinowo określane są nadrzędnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wewnętrzną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Borne Sulinowo odbywa się:

  • - w biurze Nadleśnictwa Borne Sulinowo codziennie w godz. 7.30-14.30;
  • - w leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, we wtorki w godzinach 7.00- 13.00.

Wydawanie (wywóz) drewna odbywa się we wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 15.00.

Cennik i decyzja