Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Borne Sulinowo jest jednym z najmłodszych nadleśnictw w Polsce. Historia naszego nadleśnictwa zaczyna się wraz z opuszczeniem przez Wojska Federacji Rosyjskiej terenów poligonu Borne Sulinowo.

Nadleśnictwo Borne Sulinowo utworzone zostało 01.01.1993 r. na podstawie Zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 r.

Obecnie Nadleśnictwo Borne Sulinowo (20432 ha) składa się z dwóch obrębów leśnych:
•    obrębu Borne Sulinowo - 7893,47 ha;
•    obrębu Broczyno - 12538,53 ha;
i podzielone jest na 11 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie.

Obręb Borne Sulinowo utworzony został z części dawnego obrębu leśnego Borne. Do I wojny światowej tereny wchodzące obecnie w skład obrębu Borne Sulinowo pozostawały w posiadaniu większych własności rolno-leśnych. Po wojnie część lasów wykupił niemiecki skarb państwa, tworząc z nich Nadleśnictwo Państwowe Freierswald z siedzibą w Marianowie.
W roku 1935 decyzją ówczesnych władz niemieckich okoliczna ludność została wysiedlona, a teren przeznaczono na artyleryjski poligon wojskowy, który w czasie II wojny światowej znacznie powiększono. Po II wojnie światowej omawiany teren zajęły wojska radzieckie, które użytkowały go jako poligon wojsk zmechanizowanych i rakietowych do 21 sierpnia 1992 roku.

Obręb Broczyno powstał z utworzonego administracyjnie w 1945 r. Nadleśnictwa Broczyno. W skład Nadleśnictwa weszły dawne lasy państwowe, lasy byłych majątków ziemskich, oraz w niewielkim procencie, dawne lasy chłopskie. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych oraz stanu lasu po II wojnie światowej można stwierdzić, że zachodnia część obrębu stanowiła obszar byłych lasów państwowych i wchodziła przed 1945 r. w skład Nadleśnictwa Linichen. Rosnące tam wartościowe drzewostany sosnowe, świadczyły o dobrych warunkach rozwoju dla sosny oraz o dobrze zorganizowanych czynnościach gospodarczych.