Asset Publisher Asset Publisher

Selekcja, nasiennictwo i hodowla lasu.

Żeby cieszyć się dorodnymi i zdrowymi drzewostanami, trzeba dobrze „wystartować”. Selekcja, nasiennictwo i hodowla lasu mają, w największym skrócie, zapewnić jak najlepszy start. Wyselekcjonowane drzewa, dają najlepszy materiał nasienny, z którego na szkółce zostaną wyhodowane sadzonki. Po ich posadzeniu na uprawie zaczyna się wykonywać zabiegi hodowlane, które pomagają kształtować drzewostany wg zamierzonego planu.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 7,33 ha Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych (WDN) sosny oraz 59,27 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych (GDN) sosny. Zapewnia to zbiór odpowiedniej ilości nasion sony na potrzeby gospodarstwa szkółkarskiego.

Podnoszenie jakości drzewostanów realizowane jest poprzez zakładanie upraw pochodnych.  Znajduje się ich na terenie nadleśnictwa: 16,44 ha "w bloku' i 52,91 ha ‘'poza blokiem''. Nadleśnictwo zaprojektowało dla własnego Wyłączonego Drzewostan Nasiennego (WDN) dwa nowe bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni 72,17 ha.

Średnio w roku, w Nadleśnictwie wykonuje się:
•    121 ha odnowień;
•    147 ha czyszczeń wczesnych (CW);
•    347 ha czyszczeń późnych (CP);
•    201 ha trzebieży wczesnych (TW).

W latach 1995 - 2009 na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo zalesiono 2588 ha nieużytków stanowiących w głównej mierze tereny byłego poligonu wojsk radzieckich. Zniszczone ciężkim sprzętem bojowym (czołgi, wozy opancerzone) klasyczne układu glebowe, zagęszczony do 60 cm głębokości, do twardości niemalże betonu grunt, różnego rodzaju pozostałości popoligonowe – są to codzienne problemy związane z uproduktywnieniem terenów byłej bazy wojsk radzieckich. Średnio roczny rozmiar prac zalesieniowych na przełomie ostatnich lat kształtował się na poziomie ponad 200 ha.
Uprawy zakładane na najuboższej glebie w 1998 i 1999 r. były nawożone, na łącznej powierzchni 600 ha. W roku 2004 nawożenie prowadzono na powierzchni 82 ha, a w 2005 roku na 72 ha upraw.