Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Borne Sulinowo

          OHZ  Borne Sulinowo składa się z trzech zróżnicowanych obwodów leśnych
( 167, 168, 170) o łącznej powierzchni 21694,17 hektarów. Na jego obszarze w stanie wolnym żyje wiele gatunków zwierząt, którymi gospodaruje się w racjonalny sposób poprzez dokarmianie, tworzenie dogodnych warunków bytowania, czy regulację liczebności. Poletka łowieckie zajmują powierzchnie 76,13 ha, co roku wysiewane są różne gatunki zbóż i roślin pastewnych, sadzone są także drzewa i krzewy biocenotyczne, które tworzą bazę pokarmową dla zwierzyny. Łąki śródleśne o łącznej powierzchni 81,57 ha. Tworzone są także pasy zaporowe, które służą do wykładania pokarmu i zatrzymania zwierzyny w łowisku łączna powierzchnia wynosi 10,41 ha.

Stan zwierzyny na dzień 10.03.2021 r.

Obwód 167

  • Jelenie - 195 sztuk ( 62 byki, 110 łań, 23 cielęta)
  • Sarny - 57 sztuk ( 23 kozły, 24 kozy, 10 koźląt)
  • Dziki - 30 sztuk

Obwód 168

  • Jelenie - 132 sztuki (44 byki, 68 łań, 20 cieląt)
  • Sarny - 68 sztuk (18 kozłów, 39 kóz, 11 koźląt)
  • Dziki - 18 sztuk

Obwód 170

  • Jelenie - 88 sztuk (32 byki, 45 łań, 11 cieląt)
  • Sarny - 56 sztuk ( 16 kozłów, 30 kóz, 10 koźląt)
  • Dziki - 14 sztuk

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości polowania w OHZ Borne Sulinowo. W celu zapoznania się z ofertą sprzedaży polowań prosimy o kontakt e-mail.

 

Koła łowieckie

Na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo występują 4 obwody łowieckie które są dzierżawione przez Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego

Koło Łowieckie nr 89 „BORUTA" – obwód nr 169 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4665,35 ha

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 44 TROP w Pile – obwód nr 171 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 5513,40 ha

Koło Łowieckie Dzik – Otrzep – obwód nr 172 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 9320,18 ha

Koło Łowieckie nr 7 Myśliwiec – obwód nr 174 (organ wydzierżawiający: Starosta Drawski)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4117,11 ha