Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Każde nadleśnictwo charakteryzuje się specyficzną kombinacją warunków w jakich rośnie las.

 Położenie i przynależność do krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych

Grunty Nadleśnictwa Borne Sulinowo położone są we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego. Graniczą od północy z gruntami Nadleśnictwa Szczecinek i Czaplinek, od wschodu z gruntami Nadleśnictwa Czarnobór, od południa z gruntami Nadleśnictw: Jastrowie, Wałcz, Mirosławiec, zaś od zachodu z gruntami Nadleśnictwa Świerczyna.

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej lasy Nadleśnictwa Borne Sulinowo leżą w:
Krainie I -Bałtyckiej, w mezoregionie 12 – Pojezierza Drawskiego (I.12)
    – niewielki fragment północno zachodni obrębu Broczyno, w okolicach Czaplinka;

oraz w Krainie III – Wielkopolsko – Pomorskiej, w mezoregionach:
    7 – Równiny Wałeckiej (III.7) – większość Nadleśnictwa;
    8 – Pojezierza Krajeńskiego (III.8) – fragment południowo wschodni obrębu Borne Sulinowo (okolice Kłomina).

Dane klimatyczne

Obszar Nadleśnictwa Borne Sulinowo według regionalizacji ekoklimatycznej zaliczony został do strefy B - Środkowoeuropejskiej, makroregionu 1 - Pojezierza Pomorskiego.
Klimat tego obszaru kształtowany jest przez masy powietrza polarnego, z przewagą powietrza polarnego morskiego i jest zaliczony do klimatu umiarkowanego, przejściowego między łagodnym klimatem bałtyckim ze stosunkowo wyższymi opadami, a surowszym, z mniejszymi opadami, klimatem pojeziernym.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami lata i zimy i dość dużymi opadami atmosferycznymi.

Dane klimatyczne:

  • długość okresu wegetacyjnego - około 200 dni,
  • średnia temperatura w okresie wegetacyjnym - 12,9oC,
  • suma opadów w okresie wegetacyjnym - ok. 400 mm,
  • średnie miesięczne opady w okresie wegetacyjnym - ok. 60 mm.
     

Typy siedliskowe lasu (TSL)

W Nadleśnictwie Borne Sulinowo zdecydowanie przeważają siedliska borowe. Tło siedliskowe tworzą w zasadzie dwa typy: Bśw - zajmuje 11273,20 ha (64,5% gruntów leśnych) i BMśw - 5061,10 ha (28,9%)
Pozostałe siedliska zajmują w sumie 6,6% powierzchni.

 

Udział poszczególnych TSL - obręb Borne Sulinowo

Bśw BMśw BMw BMb LMśw LMw LMb Lśw Lw Ol
                   
70,2 16,9 0,6 0,0 6,1 0,7 0,4 3,8 0,1 1,2

 

Udział poszczególnych TSL - obręb Broczyno

Bśw BMśw BMw BMb LMśw LMw LMb Lśw Lw Ol
                   
61,1 35,9 0,4 0,3 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7

 

Udział poszczególnych gatunków lasotwórczych na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo

  So Św Md Db Bk Brz Ol
               
Borne Sulinowo 90,46 0,0 0,0 2,69 1,26 3,62 1,66
Broczyno 96,89 0,20 0,09 0,07 0,23 1,31 1,17

 

Podział powierzchniowy i administracyjny

Nadleśnictwo położone jest w dwóch województwach, trzech powiatach i czterech gminach:

 

województwo powierzchnia
zachodniopomorskie 19848,33
wielkopolskie 583,28
powiat powierzchnia
szczecinecki 11343,55
drawski 8504,78
złotowski 583,28
gmina powierzchnia
Borne Sulinowo 11343,55
Czaplinek 7093,16
Wierzchowo 1411,62
Jastrowie 583,28

 

 

Powierzchnia Nadleśnictwa (ha)
Rodzaj powierzchni Gmina Czaplinek Gmina Borne Sulinowo Gmina Jastrowie Gmina Wierzchowo ogółem
leśna 6346,89 9975,84 486,43 1380,90 18190,06
lasy gospodarcze 3672,04 7321,14 439,79 1238,15 12671,12
lasy ochronne 2674,85 2654,70 46,64 142,75 5518,94
nieleśna 746,27 1367,71 96,85 30,72 2241,55
przeznaczona do zalesienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
razem 7093,16 11343,55 583,28 1411,62 20431,61