Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę w lasach w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat. Każdy Plan Urządzania Lasu musi zostać zatwierdzony przez Ministra Środowiska. W Nadleśnictwie Borne Sulinowo obowiązuje plan opracowany na lata 2012-2021.

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Borne Sulinowo

Treść Decyzji Ministra Środowiska o zatwierdzeniu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Borne Sulinowo na lata 2012-2021 w załączeniu.