Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane  w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych  w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska 

  1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf
  2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Borne Sulinowo – plik w załączniku.
  3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 24.03-14.04.2014 2014 roku Nadleśnictwo Borne Sulinowo przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  (Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Izabeli Dudy: tel. 94 373 31 23, email: izabela.duda@szczecinek.lasy.gov.pl